Om oss

Om Decon

Decon bildades som ett fristående företag vid årsskiftet 2002. Inriktningen då är den samma som nu, att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda såväl för brukare som för vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitetsnivå på både produkter och kundbemötande.

Som entreprenörer vill vi hela tiden förbättra våra produkter. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är vår grund i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets utveckling.

Våra Kunder

Tillverkare av rullstolar:

Otto Bock Scandinavia AB, Anatomic Sitt, Invacare, Panthera, Berollka, Sorg, Handicare, Proactiv, Bischoff & Bischoff, Davinci, Remploy, RGK

Decon har distribitör i:

Norge, Finland, Estland, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Island, Irland, Polen, Kanada, Nya Zeeland

Miljöpolicy

  • Vi skall så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart utforma våra produkter, processer och tjänster på ett sätt som inte utgör fara för människor och miljö.

  • Vi skall uppfylla gällande lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö.

  • Genom utbildning ge vår personal möjlighet att positivt påverka och utveckla miljöarbetet.

  • Årligen fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål för att uppnå kontinuerliga förbättringar.

  • Vi skall eftersträva att ha så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.

Kombinationsavtal

Sverige har haft en tradition att kräva kombinationsavtal mellan tillverkare av ex. rullstolar och tillbehörsleverantörer. Tillverkarna har inte tagit ansvar för sin produkt om originaltillbehör inte har monterats, undantag har gjorts om kombinationsavtal har funnits.

Detta har många gånger skapat en stor osäkerhet om vad man får göra och vad man inte får göra för att vara på den säkra sidan, om något skulle hända.

Decon Wheel har av tradition avtal med ett flertal tillverkare, ibland har det dock uppstått intressekonflikter och då har det inte funnits några avtal. I de situationerna har tester med olika tillverkares rullstolar utförs med Decon Wheels drivaggregat/tillbehör.

Läkemedelsverket har utkommit med anvisningar vilket underlättar den här situationen.
Kan man inte skriva kombinationsavtal med varandra, då kan Decon Wheel ta över ansvaret för kombinationen och skriva ett produktkombinationsavtal istället utan att CE märkningen av rullstolen förändras. Möjligheten är naturligtvis kringgärdad av ett flertal tekniska krav som måste uppfyllas. Allt för att produkterna skall bibehålla den ursprungliga säkerheten.

Decon Wheel har kombinationsavtal med följande tillverkare för olika produkter:

Otto Bock Scandinavia AB
Alu Rehab
Panthera
Invacare
ETAC
Sunrise
Handicare
Hantverksdesign
LEVO

Villkor

När du besöker Decon´s hemsida accepterar du samtidigt dessa villkor:

Decon har gjort sitt bästa för att säkerställa att informationen på denna webbplats är helt korrekt och uppdaterad. Decon lämnar dock inga garantier om detta.

Decon tar inget ansvar för fel eller brister på webbplatsen och kan inte hållas ansvariga för förluster orsakade av ett virus.

Decon´s webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte är under Decon´s översyn. Decon tar inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller för eventuella skador eller förluster som följer av innehållet på de enskilda webbplatserna.

Bilder, logotyper och text på Decon´s webbplats eller som Decon har tillstånd att använda skyddas av bl.a. upphovsrättslagen. Ingen har rätt att på något sätt använda dessa bilder, logotyper eller texter utan skriftligt medgivande från Decon. Undantag är bilder och texter som ligger för nedladdning.

Decon förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på hemsidan utan föregående varning.
Decon kommer endast att samla in personlig information om besökare på webbplatsen – ex. namn, adress och e-postadresser – om besökare på webbplatsen själv aktivt tillhandahåller denna information.

Decon kommer endast att använda denna information för de ändamål som besökare uttryckligen har bett om, ex. att ta emot material via e-post. En besökare kan när som helst meddela Decon att man inte vill ta emot mer material.