Om oss

Decon bildades som ett fristående företag vid årsskiftet 2002. Inriktningen då är den samma som nu, att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda såväl för brukare som för vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitetsnivå på både produkter och kundbemötande.

Som entreprenörer vill vi hela tiden förbättra våra produkter. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är vår grund i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets utveckling.

Om Decon

Decon bildades som ett fristående företag vid årsskiftet 2002. Inriktningen då är den samma som nu, att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda såväl för brukare som för vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitetsnivå på både produkter och kundbemötande.

Som entreprenörer vill vi hela tiden förbättra våra produkter. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är vår grund i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets utveckling.

Våra policyer

 

Miljö
 • Vi skall så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart utforma våra produkter, processer och tjänster på ett sätt som inte utgör fara för människor och miljö.

 • Vi skall uppfylla gällande lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö.

 • Genom utbildning ge vår personal möjlighet att positivt påverka och utveckla miljöarbetet.

 • Årligen fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål för att uppnå kontinuerliga förbättringar.

 • Vi skall eftersträva att ha så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.

 

Visselblåsarpolicy

Klicka här för att läsa om vår visselblåsarpolicy

Certifierade

Decon är ISO 13485-certifierade för högsta kvalitet och säkerhet.

Det innebär att våra processer, från design och utveckling till produktion och distribution, uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och effektivitet. Detta säkerställer att våra brukare får pålitliga och säkra produkter som bidrar till bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Vårt engagemang för kvalitet och ständig förbättring är centralt i allt vi gör, och denna certifiering är ett bevis på vår förmåga att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar. 

Kombinationsavtal

Det finns en tradition att det ska finnas kombinationsavtal för att få kombinera medicintekniska produkter eller tillbehör från olika tillverkare ex. mellan rullstols- och tillbehörsleverantörer.
Detta skapar ibland osäkerhet om vad man får och vad man inte får kombinera för att vara på den säkra sidan.

Läkemedelsverket har utkommit med anvisningar för kombination av produkter. https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/anvanda/kombination-av-produkter

Decon Wheel har ingått kombinationsavtal med ett flertal tillverkare där man bland annat beskriver vilka produkter som får kombineras och hur de ska kombineras.

Om kombinationsavtal inte finns tar Decon Wheel det fulla ansvaret för produktkombinationen. Tester och riskanalyser med rullstolar från olika tillverkare utförs tillsammans med Decon Wheels drivaggregat/tillbehör. Ett skriftligt intyg att kombinationen av produkterna är möjlig, inklusive sammankopplingssystemet, skapas. Detta styrker att relevanta tekniska krav uppfylls och att kombinationen är säker och inte försämra produkternas angivna prestanda. Eventuella användningsbegränsningar för kombinationen framgår i monteringsvisningen.

Decon Wheel har kombinationsavtal med följande tillverkare för olika produkter:

 • Alu Rehab
 • Anatomic sitt
 • ETAC
 • Handicare
 • Hantverksdesign / HD-rehab
 • Interco
 • Invacare
 • John GMbH
 • Ki Mobility
 • LEVO                 
 • Meyra
 • O4 Wheelchair
 • Otto Bock Scandinavia AB
 • Panthera
 • R82
 • Sunrise Medical
 • TNS
 • Vaab C&T
 • Wolturnus

Villkor

När du besöker Decon´s hemsida accepterar du samtidigt dessa villkor:

Decon har gjort sitt bästa för att säkerställa att informationen på denna webbplats är helt korrekt och uppdaterad. Decon lämnar dock inga garantier om detta.

Decon tar inget ansvar för fel eller brister på webbplatsen och kan inte hållas ansvariga för förluster orsakade av ett virus.

Decon´s webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte är under Decon´s översyn. Decon tar inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller för eventuella skador eller förluster som följer av innehållet på de enskilda webbplatserna.

Bilder, logotyper och text på Decon´s webbplats eller som Decon har tillstånd att använda skyddas av bl.a. upphovsrättslagen. Ingen har rätt att på något sätt använda dessa bilder, logotyper eller texter utan skriftligt medgivande från Decon. Undantag är bilder och texter som ligger för nedladdning.

Decon förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på hemsidan utan föregående varning.
Decon kommer endast att samla in personlig information om besökare på webbplatsen – ex. namn, adress och e-postadresser – om besökare på webbplatsen själv aktivt tillhandahåller denna information.

Decon kommer endast att använda denna information för de ändamål som besökare uttryckligen har bett om, ex. att ta emot material via e-post. En besökare kan när som helst meddela Decon att man inte vill ta emot mer material.